Analiza „Srbija i Amerika u Bajdenovoj eri“ je naš pokušaj da predvidimo kako će Sjedinjene Države, američki strateški prioriteti i srpsko-američki odnosi izgledati u naredne četiri godine.

U dokumentu koji smo pripremili možete da pronađete istorijat Bajdenovih stavova prema Srbiji, biografije ključnih članova nove administracije, kao i naše viđenje budućih američkih prioriteta i izazova u odnosima Srbije i SAD.

Na kraju, ukazali smo šta bi naša država mogla da učini kako bi ojačala svoje pozicije u Americi, ne odustajući od vitalnih nacionalnih interesa.

Pročitati analizu