Konkurs za dodelu nagrade ,,Dr Predrag Simić”

U spomen na profesora dr Predraga Simića, njegova porodica, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative, uz podršku Ambasade Republike Slovačke u Beogradu, raspisuju

KONKURS ZA DODELU NAGRADE „DR PREDRAG SIMIĆ“

Nagrada je namenja autorima najboljih studentskih radova iz oblasti spoljne politike Srbije i balkanskih odnosa, naučnih oblasti za koje je profesor Simić bio istaknuti stručnjak, britak analitičar, plodan autor i inspirativan profesor. Konkurs za dodelu nagrade za 2024. godinu otvoren je od 08.12.2023. do 15.01.2024. godine. Studenti osnovnih akademskih studija ili studenti master akademskih studija na Fakultetu političkih nauka, koji žele da konkurišu, treba da pošalju rad dužine od 1800 do 2200 reči na jednu od sledećih tema:

  • Kako prevazići probleme i izgraditi kvalitetnije bilateralne odnose Srbije i Hrvatske?
  • Da li je (i kako) moguće da Srbija paraleleno produbljuje svoje odnose i sa SAD i sa NR Kinom?
  • Koje je najbolje trajno rešenje za ostanak i opstanak Srba na Kosovu i Metohiji?
  • Kakva je i kakva bi trebalo da bude uloga medija u regionu u sagledavanju prošlosti i razumevanju zajedničke budućnosti?
  • Da li je uspostavljanje Zajedničkog regionalnog tržišta u okviru Berlinskog procesa korak ka uspostavljanju zone dugoročnog mira na Zapadnom Balkanu?
  • Da li je (i kako) moguće ubrzano integrisati čitav region u Evropsku uniju?

Radovi bi trebalo da sadrže jasan odgovor na pitanje i jezgrovitu argumentaciju. Neophodono je da budu uredno referencirani, u akademskoj formi, sa popisom literature. Radove je potrebno poslati u formi Word dokumenta na adresu: milan@cddri.rs do 23:59:59 sati 15.01.2024. godine.

Autorima tri najbolja rada biće uručene novčane nagrade i plakete na svečanoj ceremoniji 19. 1. 2024. godine na Fakultetu političkih nauka.

Prisutnima će se, u uvodnom delu, kao znak zahvalnosti na doprinosu razvoja srpsko-alžirskih odnosa koje je pružio profesor Predrag Simić, obratiti ambasador Alžira u Republici Srbiji Nj.E. Fatah Mahraz, sa kratkim referatom na temu ,,Odnosi Alžira i Srbije”.

Nakon toga, memorijalno predavanje na temu ,,SAD i Kina – uzroci i posledice ekonomskog Hladnog rata” u čast profesora Predraga Simića održaće profesor Ekonomskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka u penziji dr Ivan Vujačić. Profesor Vujačić se, kao i profesor Simić, pored uspešne akademske karijere istakao i u diplomatskoj praksi, obavljajući funkciju našeg ambasadora u SAD. Profesor Vujačić je i predsedavao Forumom za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, čiji je predsednik ranije bio i profesor Predrag Simić.

Članovi žirija su: prof. dr Dragan R. Simić, prof. dr Dejan Jović, prof. dr Ivo Visković, dr Jasminka Simić, docent dr Milan Krstić. Za sve dodatne informacije potrebno je obratiti se Milanu Krstiću na imejl: milan.krstic.fpn@gmail.com .