Kosovo

CDDRI posebnu pažnju posvećuje gorućem političkom problemu Srbije i regiona,
a to je pitanje Kosova.

Naša pažnja je, pre svega, usmerena na tri ključna politička pitanja;

CDDRI se ovim političkim problem bavi kroz aktivno učešće u dijalozima i deliberacijama o kosovskom pitanju sa akterima koji se bave ovim pitanjem, kao što su nevladine organizacije i think-tankovi, Kancelarija za KiM, Nacionalni konvent o EU i radna grupa za poglavlje 35, itd. Takođe, gradimo i održavamo intezivne odnose i saradnju sa društvenim i političkim akterima na Kosovu, kako među Srbima tako i među Albancima.

Na osnnovu svih pomenutih aktivnosti i komunikacije, sprovodimo istraživanja i izrađujemo analize sa preporukama sa ciljem da pomognu postizanje pozitivnih ishoda po sva tri politička pitanja navedena gore, sa posebnim akcentom na treće pitanje koje smatramo najvažnijim.

CDDRI je član Nacionalnog konvetna o EU radne grupe za poglavlje 35, Više o radu ove radne grupe pogledajte na sajtu NACIONALNI konvent o Evropskoj uniji

Unutrašnji dijalog

CDDRI je, kao članica Radne grupe za poglavlje 35 Nacionalnog konventa o EU učestvovao na okruglom stolu sa predstavnicima Vlade. Stavove CDDRI je izneo predsednik Upravnog odbora Dušan Lj Milenković.

Izlaganje Dušana Milenkovića

Sveobuhvatno razumevanje za sveobuhvatni sporazum

Projekat „Sveobuhvatno razumevanje za sveobuhvatni sporazum“ je sproveden tokom 2019. godine, uz podršku ambasade
Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

Projekat se bavio istraživanjem stavova građana Srbije o pitanju Kosova, uključujući stavove o Briselskom dijalogu, o potencijalnim rešenjima kosovskog pitanju, merenje etničke distance, itd.

Takođe, u okviru projekta smo prezentovali istraživanje i analizu na najznačajnijem bezbednostom i političkom forumu u regionu – Beogradskom bezbednosnom forumu.

ISTRAŽIVANJE

Normalization of relations between Belgrade and Pristina from citizens perspective – What we know and what we feel?

U okviru projekta je objavljeno i niz članaka o temi koju smo obrađivali.

U okviru projekta „Sveobuhvatno razumevanje za sveobuhvatnu normalizaciju“, koji je podržala Ambasada SAD u Beogradu U.S. Embassy Belgrade, napisano je i objavljeno niz autorskih tekstova koji su vezani za ovu temu. Prvo prenosimo naš tekst koji smo objavili na stranici Belgrade Security Forum : A Long Walk to Agreement.

PROČITAJ VIŠE

Drugi tekst koji prenosimo u okvru projekta „Sveobuhvatno razumevanje za sveobuhvatnu normalizaciju“ je tekst Milice Andrić-Rakić „Između najskuplje reči i izgubljenog raja“, koji je objavljen na portalu KoSSev.

PROČITAJ VIŠE

Treći tekst koji prenosimo u okvru projekta „Sveobuhvatno razumevanje za sveobuhvatnu normalizaciju“ je tekst Milana Krstića „Kosovo između unutrašnje i spoljne podrške Vučiću“ koji je objavljen na portalu Talas.

PROČITAJ VIŠE

Četvrti tekst koji prenosimo u okvru projekta „Sveobuhvatno razumevanje za sveobuhvatnu normalizaciju“ je tekst Sanje Sovrlić „Da li je moguće nesvesno priznanje Kosova“, koji je objavljen u nedeljniku Vreme.

PROČITAJ VIŠE

Peti tekst koji prenosimo u okvru projekta „Sveobuhvatno razumevanje za sveobuhvatnu normalizaciju“ je tekst Nikole Jovića „Uloga medija u naprednoj Srbiji: Informisanje građana ili demontiranje kosovskog mita“ koji je objavljen na portalu KoSSev.

PROČITAJ VIŠE

Izveštaj sa prezentacija na BSF

CDDRI je imao čast da prezentuje svoj izveštaj i analizu na prestižnom Beogradskom bezbednosnom forumu. Izveštaj sa ove prezentacije pročitajte na sledećem linku.