Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative

Omogućavamo dugoročne pozitivne promene u Srbiji i regionu.

Kontakt informacije

kontakt@cddri.rs