Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative

Omogućavamo dugoročne pozitivne promene u Srbiji i regionu.

Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI) je “think and do tank” posvećen stvaranju prostora za društveni dijalog kao osnove održivih društvenih promena.

POKRENUTI DRUŠTVO!

PARTNERI I DONATORI