Stavovi građana Srbije o Kosovu

Ovaj izveštaj javnog mnjenja teži da dođe do srži „kako se građani osećaju“ u vezi sa procesom normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, šta oni misle i veruju. Cilj mu je da analizira i razume značenje i značaj Kosova u srpskoj javnosti i proceniti moguće scenarije za postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Nastojali smo da utvrdimo šta srpska javnost prepoznaje kao realan i povoljan scenario u procesu postizanja pravno obavezujućeg sporazuma.

 

Pročitati analizu