Deset godina sporazumevanja Beograda i Prištine

Drugog jula tekuće godine navršilo se deset godina od postizanja prvog sporazuma u okviru pregovora ili pokušaja sporazumevanja Beograda i Prištine, procesa za koji danas koristimo termin normalizacija.

Analiza će biti podeljena na tri celine. Najpre ćemo izvršiti pregled sporazuma postignutih u okviru Briselskog dijaloga, ključnih postignuća i sprovođenja odredbi sporazuma.

U drugom ćemo analizirati kontekst i odredbe dokumenata potpisanih u Vašingtonu. U trećem delu ćemo pokušati da predvidimo kako će promene u Evropi i SAD uticati na dalji tok dijaloga između Beograda i Prištine.

 

Pročitati analizu