Leadership Academy for Development

Leadership Academy for Development

The Role of Public Policy in Private Sector Development

Pored tradicionalne saradnje sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu, CDDRI je na različitim projektima imao priliku da sarađuje i sa drugim univerzitetima i institutima iz zemlje i inostranstva, pri čemu se po značaju posebno izdvaja saradnja sa prestižnim Univerzitetom Stenford (Stanford University) iz Kalifornije (SAD).

Od 25. do 29. juna 2018. godine, naša orgaizacija je upravo u partnerstvu sa Centrom za demokratiju, razvoj i vladavinu prava Stenford univerziteta (CDDRL) i Fakultetom političkih nauka, realizovala program profesionalnog usavršavanja Leadership Academy for Development: The Role of Public Policy in Private Sector Development. Program je realizovan uz finansijsku i logističku podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD.

Petodnevnu intenzivnu obuku na ovom programu vodili su ugledni profesori Univerziteta Stenford Fransis Fukujama (Francis Fukuyama) i Majkl Benon (Michael Bennon).

Tokom pet dana trajanja programa, koji se realizovao na englesom jeziku, polaznici kursa su kroz kombinciju predavanja, treninga i simulacija imali priliku da unaprede svoja znanja iz oblasti finansija, menadžmenta i javnih politika, kao i da steknu dodatne liderske veštine.

Grupe polaznika su tokom programa izradile ukupno šest različitih projekata čiji je cilj bio usvajanje javnih politka koje bi pomogle razvoj privatnog sektora u državama Zapadnog Balkana.

Interesovanje za program je bilo izuzetno veliko, pa je organizacioni odbor imao težak posao da svede izbor na ukupno 30 mlađih profesionalaca sa izraženim liderskim kapcitetima iz privrede, javne uprave i lokalne samouprave, akademske zajednice i civilnog društva iz čitavog regiona Zapadnog Balkana.

Između ostalog, polaznici programa bili su zaposleni u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), kompaniji Delta Holding, aviokompniji Air Serbia, agenciji Propulsion, Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Centru za visoke ekonomske studije, Centru za socijalnu politiku, Institutu ekonomskih nauka, Institutu za politčke studije, magazinu Nedeljnik i drugim kompanijama i organizacijama iz regiona.

Pored ovog programa, naša organizcija je iskoristila boravak u Beogradu jednog od najvažnijih politikologa današnjice Fransisa Fukujame za organizaciju događaja i za druge članove stručne i zaintersovane javnosti.

U saradnji sa Univerzitetom u Beogradu, u svečanoj sali Rektorata je 26. juna u večernjim časovima organizovana panel diskusija na temu “The Dynamics of Social Inequalities and Their Impact on the State”.

Na diskusiji su govorili profesor Fukujama, zatim nedašanji ambasador SAD u Srbiji Kameron Manter (East-West Institute, Vašington), Ivan Vejvoda (Intitute for Human Studies, Beč) i Milica Delević (Evropska banka za obnovu i razvoj, London). Diskusiju je moderirao dekan Fakulteta političkih nauka prof. dr Dragan R. Simić, a svečana sala Rektorata bila je do kraja ispunjena predstavnicima akademske i naučne zajednice, privrede, nevladinog sektora, državne uprave i diplomatskog kora.

Organizovali smo i jedan događaj otvoren za širu javnost, a pre svega za studente političkih nauka.

U saradnji sa Fakultetom političkih nauka, u sredu 27. juna je organizovano predavanje profesora Fukujame na temu “Revisiting the End of History”. Nakon uvodnog izlaganja dekana Dragana R. Simića, profesor Fukujama je predstavio evoluciju i reviziju svoje čuvene teze o „kraju istorije“, gotovo trideset godina nakon njenog prvog pominjanja 1989. godine, a potom i odgovarao na brojna pitanja publike.

Amfiteatar Fakulteta politčkih nauka bio je mali da primi sve zainteresovane studente i građane, pa su i prolazi i hol ispred amfiteatra bili gotovo potpuno ispunjeni. Tokom svog boravka u Beogradu, profesor Fukujama je dao i više intervjua (Nedeljnik, Danas, N1), a srpski mediji su sa velikim interesovanjem propratli posetu čuvenog profesora Beogradu.