Regionalni seminar politikologa

REGIONALNI SEMINAR POLITIKOLOGA

Uspostavljanje veza od 2008

Kroz Regionalni seminara politikologa je za poslednjih 13 okupljanja prošlo preko 5500 učesnika i 16 generacija studenata Fakulteta političkih nauka iz regiona, na različite teme govorilo je preko 130 eminentnih gostiju, profesora, asistenata, eksperata, državnih zvaničnika, diplomata, novinara, političara i aktivista.

Više informacija

AMERIČKI IZBORI

Najlepši spoj posla, profesionalnih afiniteta i zadovoljstva, „since 2008“

Interesovanje za ovaj događaj, ili bolje reći politički fenomen, proisteklo je, čini se, iz politikološkog obrazovanja članova naše organizacije. Praćenje procesa izbora najmoćnijeg političkog aktera najmoćnije države sveta, za politikologe, zapravo, i nije stvar izbora.

Zato je za nas prvi utorak nakon prvog ponedeljka u novembru, svake četvrte godine, dan koji se sa nestrpljenjem čeka, a analize, projekcije i rasprave počinju bezmalo 18 meseci pre tog novembarskog dana.

Više informacija

NAŠA PRIČA

Srpsko-američki odnosi kroz vekove

Projekat „Naša priča: srpsko-američki odnosi kroz vekove” otpočeo je proleća 2018. godine sa idejom obeležavanja 136 godina od uspostavljanja odnosa Srbije i SAD, 100 godina od uspostavljanja prvog vojnog savezništva, ali i sa željom za produbljenim razumevanjem zajedničke istorije i ’upotrebe’ istorijskih lekcija u izgradnji svetlije budućnosti.

Više informacija

KOSOVO

Veliki izazov naše generacije

CDDRI se ovim političkim problem bavi kroz aktivno učešće u dijalozima i deliberacijama o kosovskom pitanju sa akterima koji se bave ovim pitanjem, kao što su nevladine organizacije i think-tankovi, Kancelarija za KiM, Nacionalni konvent o EU i radna grupa za poglavlje 35, itd. Takođe, gradimo i održavamo intezivne odnose i saradnju sa društvenim i političkim akterima na Kosovu, kako među Srbima tako i među Albancima.

Više informacija
Leadership Academy for Development

LEADERSHIP ACADEMY FOR DEVELOPMENT

The Role of Public Policy in Private Sector Development

Od 25. do 29. juna 2018. godine, naša orgaizacija je upravo u partnerstvu sa Centrom za demokratiju, razvoj i vladavinu prava Stenford univerziteta (CDDRL) i Fakultetom političkih nauka, realizovala program profesionalnog usavršavanja Leadership Academy for Development: The Role of Public Policy in Private Sector Development. Program je realizovan uz finansijsku i logističku podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD.

Više informacija

UPRAVLJANJE

Politički razvoj Srbije i regiona

Naša organizacija je nedavno proširila svoj fokus na upravljanje. U okviru upravljanja, mi ćemo se posebno baviti problemima i rešenjima za postavljanje i funkcionisanje Narodne skupštine Republike Srbije i Izbora u Republici Srbiji, kao i generalno političkim razvojem u Srbiji i regionu.

CDDRI je član međusektorske radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja se bavi političkim kriterijumima.

Članovi CDDRI se već deceniju profesionalno bave političkim razvojem, pogotovo temama vezanim za upravljanje državom i društvom i političku odgovornost.

Više informacija