Efikasnije ostvarivanje interesa Srbije u SAD

Imajući u vidu trenutno stanje, postavlja se pitanje šta Srbija može da učini kako bi pridobila veću naklonost američkih političkih krugova i javnosti za ostvarivanje svojih nacionalnih interesa i spoljnopolitičkih ciljeva?

U daljem tekstu ćemo predstaviti naše preporuke koje su odgovor na gorepostavljeno pitanje. Ove preporuke nisu usmerene samo na republičke organe i donosioce odluka u Srbiji, već i na širi krug činioca, uključujući nedržavne aktere, „agente uticaja“, i ostale delatnike koji su deo srpske ili američke javnosti, a koji bi bili voljni da ulože vreme i energiju za unapređenje odnosa dve države i dva društva.

Pročitati analizu