Stevan Nedeljković

Direktor

Stevan Nedeljković je rođen 17.10.1987. godine u Kraljevu. Osnovne i master akademske međunarodne studije završio je na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka (FPN). Na istom fakultetu je 2020. godine stekao titulu doktora nauka, a godinu dana kasnije i zvanje docenta. Objavio je više autorskih i koauturskih članaka iz oblasti međunarodnih odnosa, diplomatije, spoljne politike i transatlantskih odnosa.

Predavač je u okviru Clemson – Study Abroad programa koji sprovode beogradski FPN i Univerzitet Klemson iz Južne Karoline, kao i u okviru programa Studije budućnosti Beogradske otvorene škole. Takođe, držao je obuke u oblasti diplomatskog i biznis protokola kompanijama kao što su KPMG ili Vojvođanska banka.

Tokom juna i jula 2018. godine usavršavao se u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru prestižnog programa Stejt Dipartmenta – International Visitor Leadership Programe (IVLP). Aktivan je član Udruženja za međunarodne studije, Centra za studije SAD iz Beograda i Radne grupe za Poglavlje 31 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

Osnivač je i direktor nevladine organizacije Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative u okviru koje je realizovao više od dvadeset edukativnih i istraživačkih projekata.