Milan Krstić

Član upravnog odbora

Milan Krstić je asistent i doktorand na Univerzitetu u Beogradu Fakultetu političkih nauka (FPN). Osnovne studije Međunarodne politike završio je na FPN-u 2012. godine, kao student generacije. Master studije Istorije međunarodnih odnosa završio je na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE) 2013. godine, a nakon toga i master studije Računarstva u društvenim naukama na Univerzitetu u Beogradu 2017. godine.

Objavio je oko 20 naučnih članaka i prikaza na engleskom i srpskom jeziku. Tokom 2017. godine stručno se usavršavao na Bard Koledžu (Bard College), država Njujork, kao stipendista Stejt departmenta Sjedinjenih Američkih Država (US State Department). Od oktobra 2018. do marta 2019. godine bio je gostujući istraživač na Univerzitetu u Bolonji.

Od 2010. godine aktivan je u organizacijama civilnog društva. Jedan je od osnivača Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI), organizacije sa kojom je realizovao više desetina projekata. Od osnivanja obavlja funkciju direktora za komunikacije CDDRI.