Katarina Nikitović

2015. godine upisuje osnovne studije na Fakultetu političkih nauka. Završava ih 2019. godine i stiče zvanje diplomiranog politikologa za međunarodne odnose.

Iste godine upisuje master studije Međunarodne bezbednosti na Fakultetu političkih nauka.

Posebna oblast interesovanja su joj odnosi Srbije i SAD, pored toga i kulturno-politički događaji u Republici Francuskoj, ali takođe regionalni odnosi na Balkanu.

Učestvovala je u nizu praksi i volontiranja. Od humanitarnog rada u više organizacija, preko prakse u IPA sektoru u Kancelariji za Kosovo i Metohiju, do CSR prakse organizovane od strane Foruma za odgovorno poslovanje. Pored engleskog, govori i francuski jezik.

Od 2021. godine u CDDRI  radi na izvršnoj poziciji.