Dušan Lj Milenković

Predsednik upravnog odbora

Dušan Lj Milenković je jedan od osnivača Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative. Završio je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a sfera interesovanja su mu politički sistemi, odnosi tri grane vlasti, položaj parlamenata u načelno demokratskim zemljama, demokratski kapacitet međunarodnih organizacija, kao i korišćenje bihevioralnog pristupa u politici.

Više od 10 godina razvija i upravlja projektima u sektoru međunarodnog i političkog razovaja kroz rad za međunarodne organizacije NDI (SAD), kao i WFD i ISUOG (UK). Razvojne projekte je implementirao u Srbiji, regionu Zapadnog Balkana, kao i zemljama u razvoju u Africi, Aziji i Latinskoj Americi.

Bavi se pisanjem, izdao je jednu zbirku priča 2009. godine, i aktivno objavljuje priče i političko-društvena smatranja na svom sajtu dmilenkovic