Branko Vučinić

Član upravnog odbora

Branko Vučinić je rođen 17. marta 1988. godine u Beogradu. Osnovne akademske Međunarodne studije završio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Master tezu:” Energetska bezbednost Evrope: Kapaciteti evropske unije i rastuća zavisnost od Rusije” je odbranio 2013. godine na Centru za evropske studije Univerziteta u Bonu, koji je pohađao kao stipendista nemačke fondacije Konrad Adenauer. Od 2013. godine radi u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije u Sektoru za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pokriva oblasti energetike, saobraćaja, elektronskih telekomunikacija i transevropskih mreža. Početkom 2016. godine prelazi u konsultantsku firmu Eptisa DOO, koja je deo internacionalne kompanije Eptisa Servicios de Ingenieria S.L., gde radi kao konsultant na evropskim projektima.

Jedan je od osnivača Evropskog parlamenta mladih i Centra za društveni dijalog i regionalne inicijative gde obavlja poslove Finansijskog direktora. Od 2010. godine je i Direktor srpske reprezentacije američkog fudbala, a od 2018. godine je predsednik Srpske asocijacije američkog fudbala. Alumnista je Beogradske otvorene škole, strastveni je zaljubljenik u istoriju pozne Rimske republike i istoriju grada Beograda.