Rasprave o srpsko-američkim odnosima

Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative je tokom decembra 2018. godine organizovao tri rasprave o srpsko-američkim odnosima, u Subotici, Somboru i Beogradu (Centar za studije SAD).

Učešće u raspravama uzeli su prof. dr Dragan R. Simić, prof. dr Mihael Antolović, prof. dr Miloš Petrović, mr Dragan Živojinović, MA Marko Dašić, MA Milan Krstić i MA Stevan Nedeljković. Nakon Novog Sada, Niša, Novog Pazara i Kruševca u kojima su predavanja organizovana ranije tokom 2018. godine, održan je kontinuitet rasprava o važnim međunarodnim temama u univerzitetskim centrima izvan Beograda.